Sisbit Blog

Software e innovación

Configuración básica de Mikrotik RouterOS.

Configurando los parámetros básicos en un router Mikrotik

READ MORE...
Proudly powered by Canvas · Sign In